Velykos Malaizijoje: 1 600 katechumenų krikštas

krikstasMalaizijoje per pusantro tūkstančio katechumenų per Velykas priims Krikšto sakramentą. Žemyninėje Malaizijoje – 852, rytinėje Malaizijoje – Bornėjo saloje – 789. Jie bus krikštijami balandžio 8 d., per Velyknakčio šv. Mišias.

Apeigos krikštijamiems ir jų artimiesiems bus jaudinantis įvykis, pažymi Azijos katalikų naujienų tarnyba Fides pranešime iš Malaizijos sostinės Kvala Lumpūro. Pagal Bažnyčios Malaizijoje tradiciją, katechumenų vardai paskutinėje įkrikščioninimo fazėje buvo įrašyti į Išrinktųjų knygą.

Išrinktųjų apeigoms Pirmąjį gavėnios sekmadienį Kvala Lumpūro Šventosios Šeimos bažnyčioje vadovavo arkivyskupas Julianas Leowas. Jų metų į Išrinktųjų knygą įrašyta 463 kandidatų iš 34 parapijų vardai. Ganytojas pasidžiaugė katechumenų užsidegimu dvasiškai pasirengti Krikštui ir gilinti tikėjimą. Jis jiems priminė Viešpaties pažadą pranašui Jeremijui: „Aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta“ (Jer 7, 23).

Į Išrinktųjų knygą Melka–Johoro vyskupijoje įrašyta 200 vardų, Penango vyskupijoje – 128. Sebastianas Francis, Penango vyskupas, patikino, kad katechumenų rengimasis Krikštui gavėnios laikotarpiu yra sinodinis ėjimas. „Esate Kristaus širdyje. Esate jo mokiniai. Nebijokite“, – drąsino katechumenus Malaizijos ganytojas, pažadėjęs iki Krikšto apeigų Velyknaktį individualiai susitikti su kiekvienu priimsiančių Krikšto sakramentą.

Išrinktųjų apeigoms Bornėo Malaizijos Švč. Širdies katedroje vadovavo arkivyskupas John Wong. Jis ragino katechumenus sekti Jėzumi, klausytis Šventosios Dvasios balso ir su visa Dievo tauta malda ir tikėjimo liudijimu skleisti Dievo Žodį pasaulyje. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode