Vatikanas. Nauja šeimos gerovės iniciatyva: „Family Global Compact“

gerovesŠeimos, kaip svarbiausio visuomenės gyvenimo šaltinio, santykių kontekstas pasižymi krizėmis, kurios apsunkina galimybę ramiai kurti šeimą, kai nesulaukiama deramos visuomenės paramos. Todėl verta pasauliniu mastu dalytis pripažįstamomis geromis šeimos gyvenimo praktikomis. O tai galėtų ir turėtų daryti pačios šeimos, pareiškė popiežius sveikinamas šeimos pastoracijos programą „Family Global Compact“.

Šventojo Sosto institucijų iniciatyva įsteigta programa Family Global Compact antradienį, gegužės 30 d., pristatyta Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos ir Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos vadovų surengtoje spaudos konferencijoje. Joje taip pat pristatyta popiežiaus sveikinimo žinia, kurioje Romos vyskupas Pranciškus išsakė paramą  programai, kuria bus siekiama skatinti atsakingųjų už šeimos pastoraciją bendradarbiavimą su viso pasaulio katalikiškų universitetų šeimos mokslų ir tyrimų centrais.

Programos Family Global Compact tikslas – bendromis pastangomis siekti, kad vietinių Bažnyčių šeimos pastoracija galėtų veiksmingiau semtis iš viso pasaulio akademinių bendruomenių kaupiamų tyrimo, ugdymo ir formacijos darbo rezultatų, pradedant nuo tyrimų apie šeimos kultūrinę ir antropologinę svarbą ir šeimoms iškylančius naujus iššūkius.

Popiežius žinioje priminė 2016 m. apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje Amoris laetitia, kuriame patikino, kad šeimos gerovė yra esminis dalykas pasaulio ir Bažnyčios ateičiai ir pridūrė, kad šiuo metu reikia atsakingesnių ir dosnesnių pastangų skatinti apsisprendimą už santuoką ir šeimą, kad žmonės labiau linktų atsiliepti į Dievo jiems siūlomas malones (žr. Al 35).

Anot Pranciškaus, Family Global Compact neturėtų virsti statišku požiūriu į šeimą, o taptų kelione, kurioje galėtų ir turėtų dalyvauti bei liudyti šeimos. Popiežius paminėjo keturis šio ėjimo žingsnius.

Skatinti šeimai dėmesį skiriančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, kad jų tyrimo darbas taptų kuo našesnis, kuriant bendravimo tinklus ypač tarp universitetų, kurie vadovaujasi Bažnyčios socialiniu mokymu.

Siekti didesnio krikščioniškų bendruomenių ir katalikiškų universitetų bendradarbiavimo.

Ugdyti šeimos ir gyvybės kultūrą visuomenėje politiniams sprendimams naudingais siūlymais ir tikslais.

Suderinti ir palaikyti iškylančius siūlymus, kad tarnystė šeimai būtų praturtinta dvasiniu, pastoraciniu, kultūriniu, juridiniu, politiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriais. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode