Pavežėjus norima įpareigoti fiksuoti vaizdą arba garsą automobilio salone

pavezejaiPavežėjus norima įpareigoti fiksuoti vaizdą arba garsą automobilio salone.

Šią savaitę Seimas po pateikimo pritarė atitinkamai Kelių transporto kodekso pataisai. Už ją balsavo 40, prieš buvo du, susilaikė 26 Seimo nariai.

Toliau projektą svarstys Seimo komitetai, į posėdžių salę jis turėtų grįžti tik rudens sesijoje.

Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos nario Gintauto Palucko siūlymu, norima nustatyti prievolę pavežėjams automobilio salone įrengti vaizdo registratorių ar garso įrašymo įrangą.

Visos kelionės metu būtų privalu fiksuoti vaizdą arba garsą automobilio salone.

Tais atvejais, kai keleivis nepageidautų tokio fiksavimo, jis turėtų šią valią aiškiai išreikšti.

„Be jo­kios abe­jo­nės, šie įra­šai ga­li bū­ti da­ro­mi tik pa­čiam klien­tui pa­gei­dau­jant, su­ti­kus. Jei­gu kas nors no­ri pri­va­tu­mo ir ne­no­ri tos pa­pil­do­mos sau­gu­mo jaus­mo de­da­mo­sios, ga­li jos at­si­sa­ky­ti. Bū­tent dėl to pa­lik­ta al­ter­na­ty­va (vaizdas arba garsas – BNS)“, – teigė G. Paluckas.

Jo teigimu, rin­kos da­ly­viai jau yra pa­si­ruo­šę įdieg­ti gar­so įra­šo da­ry­mą ir sau­go­ji­mą.

„(...) tai yra ga­lų ga­le ak­tu­a­lu ir jiems pa­tiems, jų ve­žė­jams, nes daž­nai bū­na kon­flik­tų iš abie­jų pu­sių, ne tik pa­ve­žė­jas yra kal­tas dėl ko nors au­to­ma­tiš­kai“, – tvirtino Seimo narys.

Vaizdo ar garso registratoriaus įrašus būtų privalu saugoti 14 dienų, o keleiviui ar kompetentingai institucijai pareikalavus įrašo, jį pateikti.

„Pavėžėjimo veikla dabar gali verstis praktiškai kas nori. Keleivių vežimo rinkoje įsiviešpatavo platforminio darbo operatoriai. Viešumoje daugėja pasakojimų apie incidentus, keleivių ir vairuotojų konfliktus, seksualinio priekabiavimo atvejus. Pačiam keleiviui ar keleivei užfiksuoti ir įrodyti, kad vairuotojas elgėsi nederamai ar agresyviai, praktiškai neįmanoma“, – sakė G. Paluckas.

Anot jo, keleivių vežimo operatoriai į tokius skundus reaguoja vangiai, reikalauja pateikti neginčijamų įrodymų, kad pavežėjas elgėsi netinkamai.

„Negana to, girdime, kad vežėjai perleidžia savo paskyras skaitmeninėse platformose kitiems asmenims, ir tokiu atveju sunku įrodyti, kad buvo pažeistas įstatymas“, – teigė Seimo narys.

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska abejojo tokios priemonės proporcingumu. Ji taip pat klausė, kas bus, jeigu kartu vykstančių dviejų ar daugiau keleivių nuomonės dėl įrašo darymo išsiskirs.

„Kai kal­ba­me, jei­gu yra pa­vie­nių in­ci­den­tų, jei­gu yra tei­sės pa­žei­di­mų, nie­kas ne­truk­do tam as­me­niui įra­ši­nė­ti ir nau­do­ti tą me­džia­gą, ypač jei­gu tai yra tei­sės pa­žei­di­mai. Mes la­bai ne­pro­por­cin­gai mąs­to­me, kai sa­ko­me, kad duo­me­nų rin­ki­mas ir kau­pi­mas yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Tai yra di­de­lio mas­to in­for­ma­ci­ja, ku­ri lie­čia as­me­ni­nius duo­me­nis, ma­nau, tik­rai yra siū­lo­ma ga­na ne­pro­por­cin­ga prie­mo­nė“, – teigė ministrė.

Siūloma, kad minėtos nuostatos įsigaliotų nuo 2025 metų.

BNS nuotr.

Informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode